Zo schrijf je een raak marketingplan

Hoewel soms onderbelicht, kan een goed marketingplan nog net die ene investeerder over de streep trekken. Maar hoe maak je een goed marketingplan?

Als ondernemers schrijf je wat af. De inkt van het businessplan is nog niet droog of je kunt aan de slag met een marketingplan. Groot voordeel van een marketingplan maken bij de start van je nieuwe bedrijf, is dat er nog aardig wat overlap zit met het ondernemersplan. Het scheelt je dus een hoop werk om het direct te doen. Maar ook als je al een tijdje ondernemer bent kan een marketingplan zinvol zijn. Om een nieuw product te lanceren, een nieuwe bedrijfstak over te nemen of om een reorganisatie te bewerkstelligen. Kortom: als je de bedrijfsstrategie wilt aanpassen, is het verstandig om dat te doen aan de hand van een marketingplan. Ondernemerinbusiness.nl geeft tips waar een goed plan aan moet voldoen.

Korte samenvatting voor een goed marketingplan

Niet iedereen heeft tijd om het hele marketingplan door te lezen. Zorg daarom dat de eerste pagina van het plan een samenvatting behelst. Daarin staat ten minste beschreven waarom dit plan geschreven is, welke doelgroep je voor ogen hebt, welke marketingtechnieken straks ingezet gaan worden en welk beoogd doel hiermee bereikt gaat worden.

Bedrijfsanalyse

Hoe staat het bedrijf er momenteel voor? Dat moet terug te vinden zijn onder het kopje bedrijfsanalyse. Zowel het financiële plaatje, productkenmerken, huidige werkwijze, bedrijfscultuur en externe factoren worden hier beschreven. Doel daarvan is een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van hoe het bedrijf er momenteel voor staat, zodat verderop in het marketingplan snel te zien valt waar de kansen en risico’s liggen voor het bedrijf.

Doelgroep

Voor wie zijn de producten of diensten die het bedrijf levert? Wie is de huidige doelgroep en wie de gewenste doelgroep? Beschrijf in dit hoofdstuk van het marketingplan gedetailleerd wie de ijkpersoon is (de ideale klant). Beschrijf daarnaast wie de huidige doelgroep is. Wat weet je van de huidige en de gewenste doelgroep? Denk aan het bestedingspatroon, leefomgeving en activiteiten. Uit dit hoofdstuk moet platgezegd duidelijk worden hoeveel je aan de potentiële klanten kunt verdienen en hoe je ze kunt bereiken.

Concurrentie

Ieder bedrijf heeft te maken met concurrentie. Zowel directe (die precies dezelfde activiteiten verrichten) als indirecte (die vervangende activiteiten verrichten) concurrenten. Door deze in kaart te brengen, krijg je een duidelijk beeld van jouw kansen om de concurrentie te verslaan. Zorg dat in dit onderdeel van het marketingplan te lezen valt wat het huidige marktaandeel van het bedrijf is, wie de concurrenten zijn (liefst met naam en toenaam), wat de voor- en nadelen van jouw bedrijf zijn ten opzichte van de concurrent, en wat jouw Unique Selling Point (USP) is.

SWOT-analyse

De SWOT-analyse klinkt wellicht als het meeste werk om te maken, maar als je alle eerder genoemde punten in het marketingplan al goed hebt uitgewerkt, is dit deel zo opgeschreven. De SWOT-analyse bevat namelijk de sterke punten (strengths), zwakke punten (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) van het bedrijf.

Strategie en targets

Het is nu duidelijk hoe het bedrijf ervoor staat en waar de kansen liggen. Om die kansen te benutten is het slim een strategie op te zetten. De marketingstrategie die je hier kiest moet ervoor zorgen dat de lange termijndoelstelling verwezenlijk wordt. Vermeld in dit deel ook duidelijke targets. Zo weet iedereen precies wat er van hem of haar wordt verwacht en waar ze op afgerekend kunnen worden.

Actieplan

Hoe ga je de marketingstrategie ten uitvoer brengen? Ook dat vermeldt u in het marketingplan. Denk aan de middelen, technieken en het budget dat daarvoor nodig is. Maar ook de mankracht en manuren die je nodig hebt en beschikbaar stelt. Stel een duidelijk actieplan op waarin alle taken al zover mogelijk zijn ingedeeld. Zo weet iedereen precies waar hij of zij aan toe is en wat eenieders verantwoordelijkheid is. Hoe duidelijker het actieplan, hoe groter de kans op een succesvolle marketingcampagne.

Meer weten over het schrijven van een marketingplan? Kijk op ondernemerinbusiness.nl