Wat kunnen we leren van digital experience-koplopers?

De afgelopen vijf jaar is het aantal beschikbare tools en oplossingen voor digitale marketing explosief toegenomen. Scott Brinker’s Marketing Technology Landscape bevatte vijf jaar geleden 350 oplossingen. Ondertussen zijn dat er meer dan 5.500. En hoewel al die oplossingen het leven van de marketeer in principe makkelijker moeten maken, zorgen ze ook voor problemen en uitdagingen.

Met name interoperabiliteit en integratie tussen verschillende systemen vormen een probleem. Marketeers gebruiken een groot aantal losse marketingtools, die allemaal relevante en interessante data bevatten, maar helaas niet altijd goed met elkaar samenwerken.

Het gevolg is dat bedrijven werken met een slecht geïntegreerd ecosysteem en daardoor de klant niet die digitale ervaring kunnen geven, die hij of zij wil en verwacht. E-Spirit heeft daarom internationaal onderzoek gedaan naar het digitale ecosysteem van marketingtechnologieën bij bedrijven. Aan het onderzoek namen meer dan tweehonderd marketing- en IT-influencers van internationale bedrijven in Europa en de VS deel. Doel was te weten te komen hoe bedrijven zich ontwikkelen, welke technologiekeuzes ze maken en waar de uitdagingen zitten.

Digitale koplopers en digitale plaatpoetsers

Uit het onderzoek kwamen grote verschillen naar voren. 20 Procent van de respondenten zegt een hoge return on investment (rendement op de investering) te krijgen op hun digital experience-ecosysteem, terwijl de rest achterblijft. Andersom gaf een ruime 20 procent aan weinig rendement te zien in de marketingtechnologie-investeringen. Uit de resultaten bleek dat beide groepen andere keuzes hadden gemaakt wat betreft hun marketingtechnologie. Dit onderscheid is daarom een dominant gegeven in de bespreking van de onderzoeksresultaten. De resultaten zijn verwerkt in zes inzichten die kunnen helpen bij het samenstellen van het juiste digital experience-ecosysteem (vanaf hier: DX-ecosysteem).

digital experience

1. Maak content voor een wereldwijd publiek

De hoeksteen van het DX-ecosysteem is de wijze waarop contentdistributie is ingericht. Content moet op ieder gewenst moment, overal en via ieder kanaal of device ontvangen en geconsumeerd kunnen worden. Bedrijven investeren hier dan ook in. 83 Procent van de B2C-marketeers en 84 procent van de B2B-marketeers gaat het komende jaar de contentmarketing-investeringen verhogen, zo stelt het Content Marketing Institute. Bijna driekwart van de marketeers beschouwt daarbij hun aanpak als succesvol.

Gezien het grote belang van het distribueren van content op wereldwijde schaal, zijn er in het onderzoek vragen gesteld met betrekking tot het gemak van die wereldwijde contentdistributie. Hoe ingewikkeld is het bijvoorbeeld om één boodschap te verspreiden in meerdere landen? Het onderzoek toont aan dat 61 procent van de digital leaders (de groep die zegt een hoge ROI te krijgen op hun DX-ecosysteem) dit eenvoudig vindt. Daarentegen vindt 57 procent van de achterlopers het lastig om content op een dergelijke schaal te distribueren. Contentcreatie groeit, maar de wereldwijde distributie hiervan moet eenvoudiger worden gemaakt.

digital marketing experience

Er bleken hier verschillende redenen voor te zijn. 53 Procent van de digital leaders zegt dat dit vooral komt doordat het ecosysteem goed is geïntegreerd. Software en oplossingen werken goed samen en het kost daardoor relatief weinig moeite om over diverse kanalen content te verspreiden of aan te passen. Daarnaast zegt 39 procent van de leaders dat ze een translation management system volledig geïntegreerd hebben in hun DX-ecosysteem, waardoor ze content makkelijk kunnen vertalen.

2. Personaliseer in realtime

Consumenten vinden authenticiteit belangrijk. Het The State of Marketing-onderzoek van Salesforce stelde dat meer dan de helft (52 procent) van de consumenten waarschijnlijk naar de concurrentie stapt als er niet op een persoonlijke manier met hen gecommuniceerd wordt. Digitale marketeers richten zich daarom op het benaderen van bedrijven en klanten met gepersonaliseerde maatwerk-boodschappen. Op het gebied van personaliseren bestaan er wederom behoorlijke verschillen tussen bedrijven. Meer dan de helft van de bedrijven die veel ROI halen op marketingtechnologie investeren daarbij ook in personalisatie. Bedrijven die achterop lopen, investeren hier juist nauwelijks in.

De kwaliteit en rijkheid van data zijn cruciaal voor het succes van personalisatie. Het onderzoek toont aan dat 23 procent van de bedrijven die data in realtime gebruiken, ook gegevens halen uit meerdere bronnen. Denk daarbij aan bedrijfsgegevens (titel, bedrijfsnaam, locatie, industrie), gedragsdata, klikgegevens van de website, applicatiegebruik, bezoekersfrequenties en interne data uit het CRM-systeem. Hoe succesvol je dit doet, maakt het verschil bij de personalisatie.

3. Wees omnichannel. Op de smartphone, via Internet of Things, en verder…

Consumenten maken gebruik van een groot aantal digitale kanalen en van de marketeer mag verwacht worden dat hij die ook allemaal kan bedienen. Een DX-ecosysteem moet voorzien in de mogelijkheid content te verzenden over alle mogelijke kanalen (web, mobiel, IoT, etcetera). Belangrijk punt daarbij is dat het aantal digitale kanalen en devices naar verwachting blijft toenemen. Gartner verwacht dat er tegen 2020 meer dan 20 miljard verbonden internetdevices zijn, die allemaal op een eigen manier interacteren met gebruikers. De economische impact van deze devices zal volgens McKinsey & Company in 2025 gegroeid zijn 11,1 miljard dollar per jaar. Dat hoeft geen probleem te zijn. Marketeers moeten zijn waar ze altijd al waren: waar de (potentiële) klant is. De groeiende verscheidenheid aan touchpoints is een geweldige uitdaging en een kans voor de marketeer.

Bedrijven zijn op zoek naar agile methoden om content te distribueren. Dezelfde content distribueren over meerdere kanalen is echter niet effectief gebleken: content moet op maat gemaakt zijn voor het device waarop het wordt geconsumeerd. Een goed DX-platform zorgt ervoor dat content dynamisch en automatisch wordt aangepast aan het gebruikte device. Het onderzoek laat zien dat 60 procent van de digital leaders, content voor apps en devices met verschillende schermgroottes kunnen leveren, zonder dat ze daarbij de content handmatig hoeven aan te passen. Ruim acht op de tien (81 procent) kan zelfs content naar IoT-devices zenden zonder maatwerk-integratie.

4. Wees flexibel: vergeet de toekomst niet

Digital leaders vinden het niet moeilijk om nieuwe marketingtechnologie toe te voegen aan hun bestaande infrastructuur. 73 Procent van hen claimt daarbij dat de open architectuur die ze hebben daarvoor de belangrijkste reden is. 76 Procent geeft aan dat oude legacy het lastig maakt om nieuwe technologie toe te voegen. Er zijn voor die bedrijven te veel tools die niet goed integreren en er zijn niet genoeg ontwikkelaars beschikbaar om dit aan te pakken. Voor marketeers is dit een groot probleem, want hierdoor zijn zelfs de eenvoudigste aanpassingen erg lastig.

Eén van de manieren om flexibiliteit te behouden, is door te kiezen voor open technologie en zo te voorkomen dat je afhankelijk wordt van een technologieleverancier. 80 Procent van de ondervraagde bedrijven past meerdere marketingtechnologieën toe en gebruikt niet één all-in-one systeem voor alle marketing. Het leeuwendeel heeft een hybride strategie en zet een mix van technologieën in, van diverse leveranciers, en gebruikt een integratieplatform om alles aan elkaar te koppelen. Een minderheid van 23 procent van de bedrijven kiest er voor om zelf een platform te bouwen.

5. Integratie: maak het makkelijk voor je mensen

Het onderzoek bracht naar voren dat digital leaders hun marketeers in staat stellen snel te werken met behulp van geïntegreerde systemen. Enkele voorbeelden:

 • 73 procent van de digital leaders heeft de webwinkel geïntegreerd met het DX-ecosysteem
 • 62 procent van de digital leaders heeft het CMS gekoppeld aan het DX-ecosysteem en gebruikt dit om content af te stemmen op de gebruiker
 • 54 procent van de digital leaders heeft analytics geïntegreerd in het DX-ecosysteem
 • 39 procent van de digital leaders heeft marketing automation-systemen gekoppeld aan het DX-ecosysteem

6. Gebruik waar je voor betaalt

Tot slot toont de studie aan dat digital leaders ook daadwerkelijk gebruiken waar ze voor betalen. 69 Procent gebruikt de technologie in het ecosysteem actief. Er is een groot verschil tussen partijen die gebruik maken van een mix van ‘beste in zijn soort’-oplossingen die verbonden zijn met een integratieplatform, en partijen die gebruik maken van all-in-one marketingtechnologie. Bedrijven die gebruik maken van all-in-one platformen, gebruiken vaak lang niet alle mogelijkheden van het platform. Vaak zijn er zelfs ook nog andere oplossingen in gebruik naast het all-in-one platform.

Dit lijkt te passen bij de ontwikkelrichting die de meeste leveranciers van marketingtechnologie momenteel ook kiezen. De tijd van het bouwen van monolieten met veel functionaliteit is voorbij. Tegenwoordig zijn vendoren erop gericht technologie snel en flexibel inzetbaar te maken. Ze benadrukken interoperabiliteit en bouwen open systemen. Microservices zijn daarbij bijvoorbeeld een manier om een complexe technologie-stack aan te bieden als beheersbare modules, die met elkaar communiceren via REST API’s. Een dergelijke opzet past beter bij het huidige cloudtijdperk en de snelheid waarmee diensten tegenwoordig in gebruik genomen worden.

Tot slot

Marketeers en IT-professionals kijken vooral naar de functionaliteit van technologie en naar het probleem dat de technologie moet oplossen. Succes ligt echter besloten in de samenwerking van je DX- ecosysteem. Wanneer je zoekt naar een marketingoplossing, zorg dan dat je leverancier interoperabiliteit biedt en goed kan functioneren binnen jouw ecosysteem.

Zo’n ecosysteem moet passen bij je contentmarketing-strategie en bevat onder andere een hoogwaardig CMS, analytics- en personalisatietools en omnichannel-marketingtechnologie. En wees ervan verzekerd dat je ecosysteem klaar is voor de toekomst. De killer-app van morgen mag dan nog niet uitgevonden zijn, maar zorg er wel voor dat je ‘m kan gebruiken op het moment dat ‘ie er wel is.

Originele bron:

 • https://www.marketingfacts.nl/berichten/wat-kunnen-we-leren-van-digital-experience-koplopers

7 tips om nu met sales te scoren

7 tips om nu met sales te scoren

Bij menig bedrijf staan de targets onder druk. Een bekende methode om snel meer omzet te realiseren, is het uitwringen van de pijplijn. Zeven tips.

1. Optimaliseer de pijplijn

De pijplijn van elke salesorganisatie kan geoptimaliseerd worden. Immers, niet alle lopende offertes monden uit in een deal. Bij een goed geoliede salesorganisatie kan het scoringspercentage wel zeventig procent bedragen. Stel nu dat er een miljoen aan lopende offertes in de pijplijn zitten voor het vierde kwartaal (Q4), tegen een scoringspercentage van zeventig procent zit er dus een omzetpotentieel in van zeven ton. Door de pijplijn te optimaliseren kan dit verder worden opgerekt, bijvoorbeeld naar acht ton in dit voorbeeld. Optimaliseren kan op verschillende manieren, zoals de hierna volgende tips wel duidelijk maken. Een eerste stap is sowieso de doelstelling opschroeven zodat je salesmensen de eindsprint inzetten.

2. Richt een war room in voor sales

Maak van sales in het laatste kwartaal een ware oorlogsmachine. Richt de centrale ruimte in als war room waarbij veroveringen, resultaten, lopende deals centraal worden opgehangen. Bespreek daarbij wekelijks alle deals en lopende trajecten. Stel steeds de vragen: Hoe hebben we deze offerte tot zover aangepakt, wat is de kans van slagen, en hoe kunnen we dat versnellen? Dit creëert een enorm urgentiegevoel en voert de interne druk tot presteren flink op.

3. Zeg dat per 1 januari de prijs omhoog gaat

Een andere methode om lopende offertes wat op te warmen is melding maken van aanstaande prijsstijgingen. Immers, het effect ervan is bijna hetzelfde als die van korting. In plaats van ‘profiteer nu van deze aanbieding’ is het ‘voorkom nu dat u straks meer betaalt’. Voor die verkooptrajecten waar de klant bijna over de streep is, kan dit ene duwtje genoeg zijn.

4. Focus op de Q4-pijplijn

Van enorm belang is focus op de deals die in de pijplijn van Q4 staan. Ga je verder dan dat kwartaal, dan kannibaliseer je op de targets van komend jaar. Rikkert Walbeek, salesexpert en eigenaar van SalesXeed, wijst erop dat verschillende lagen in salesorganisaties de druk naar het einde van het jaar opvoeren om koste wat het kost de targets binnen te slepen. Met als gevolg dat gruwelijk met kortingen wordt gesmeten om zoveel mogelijk lopende offertes tot een beslissing te forceren. “Zo wordt niet alleen omzet wordt weggepakt uit het eerste kwartaal van 2017, nee bovendien gaat dat tegen een veel lagere marge”, zegt Walbeek. Hij adviseert van Q1 af te blijven. Omdat je anders de basis al legt voor vergelijkbaar paniekvoetbal in Q4 van 2017.

5. Bied meer waar voor iemands geld (zonder korting)

Korting geven is het meest toegepaste duwtje in de rug. Maar korting snoept ook marge, dus voorzichtigheid is gepast. Beter is het om meer waarde te stoppen in een offerte. Niets nieuws onder zon, een aloude onderhandeltip leert immers dat het financieel aantrekkelijker is om in plaats van tien procent korting, juist tien procent meer waarde te bieden. Ook het omzetbedrag blijft in stand waardoor de target eerder binnen is.

6. Zorg dat er iets te winnen valt

Verkopers gaan harder lopen als er iets te winnen valt. Dat ligt verankerd in het sales-DNA. Dus aan een nieuwe target, zoals een hoger scoringspercentage op de lopende offertes van Q4, hoort een extra beloning. Denk aan een trip, een weekendje met het salesteam of populaire gadgets.

7. Laatste redmiddel: spreek de pijplijn van Q1 aan

Het laatste redmiddel om de eindejaarstarget te halen, is het aanspreken van de pijplijn na het huidige kwartaal. Anders gezegd: je probeert omzet naar voren te halen van deals die naar verwachting pas in het volgende kwartaal zullen vallen. Dat heeft nare gevolgen voor targets van komend jaar, maar soms is het niet anders. Omdat het bij veel organisaties nogal wat vergt om kosten die voor komend jaar gepland staan nu al te pakken, is het kortingsinstrument vlug van stal gehaald. Echter, bij sommige organisaties hoeft het zo duur te zijn. Zoek uit welke klanten nog voor het nieuwe boekjaar budgetten moeten opmaken uit angst komend jaar minder toebedeeld te krijgen.

Online marketing cursus

Speciaal voor online marketeers en beheerders van webshops en websites bieden wij een training op maat aan. Het gaat om een online marketingcursus voor de gevorderde marketeer. De training richt zich specifiek op webshops gebouwd door modules. Wacht niet langer en vergroot uw kennis op het gebied van online marketing.

Wilt u geen geld besteden aan het opleiden van uw eigen personeel? Dan kunt u de optie overwegen om uw internetmarketing activiteiten uit te besteden.


Online marketing cursus voor de gevorderde marketeer

 •     Strategie
 •     Web analytics (Google Analytics, Google
 •     webmastertools en seo optimalisatie   tools)
 •     Zoekmachine optimalisatie (SEO)
 •     AdWords beheer en AdWords uitbesteden
 •     Webshop marketing cursus
 •     Google shopping feed optimalisatie

Voordelen online marketing cursus van Media de Boer

U leert zelf u webshop of website te onderhouden en deze rendabel te maken.
Direct resultaat tijdens en na de cursus is gegarandeerd!

Leer nu alles uit u online strategie te halen, benut nieuwe kansen voor uw online onderneming. Maak gebruik van onze expertise waar we afgelopen jaren hard voor geleerd hebben. Onze kennis en ervaring laat uw webshop groeien en zorgt ervoor dat u straks boven de concurentie uitstijgt.

Vervolg online marketing cursus

Na het volgen van onze online marketing cursus blijven wij op de achtergrond ondersteuning bieden. U kunt hierbij denken aan ondersteuning op maat. Dan wel bij u op locatie of bij ons op kantoor. Heeft u weinig tijd dan kunnen wij een training online voor u ontwikkelen.

Interesse in onze cursus of trainingen neem vrijblijvend contact op. U kunt op onze website ook kijken welke trainingen wij nog meer geven of u kunt u vrijblijvend adviseren over welke online marketing dienst het beste bij u past. Internet marketing is essentieel wanneer u een onderneming online heeft en u wilt de online verkopen stimuleren. Of misschien wilt u meer aanvragen? Hoe je het went of keert de internetondernemer moet weten welke tactiek hij hanteert wanneer hij begint met internet marketing. Vraag nu vrijblijvend contact via de website. U kunt u hier kosteloos laten adviseren door een internet marketing specialist.

3 voorbeelden van misleidende pr

3 voorbeelden van misleidende pr

Je hoeft geen talent voor liegen te hebben om de pers te misleiden, een goede dosis lef is voldoende. 2017 bleek bij uitstek het jaar om tegen journalisten te jokken. En het jokken werd steeds geraffineerder. Slimme pr of blaast het op in je gezicht? 3 voorbeelden van misleidende pr lees verder

Daar waar eerder nog een persbericht met gegevens van een neponderzoek volstond, denken de pr-machines van actiegroepen, communicatieafdelingen en –marketingbureaus nu een gewiekste aanpak uit. Journalisten worden voorgelogen met plausibele persberichten, websites en filmpjes. Zelf als redacties nattigheid voelen worden de persmannen om de tuin geleid door een (nep)woordvoerder.

Of nepnieuws nu wordt ingezet voor commerciële doeleinden, om een maatschappelijke discussie aan te zwengelen of beide, de vraag rijst: ‘rechtvaardigt het belang een fake-aanpak?’ Zo ja, waar ligt de grens? Hier drie voorbeelden van een misleidende actie om mensen ‘wakker te schudden’. De aanpak is vergelijkbaar, maar door nuanceverschillen toch illustrerend voor wanneer fake-pr de spijker op zijn kop slaat of wanneer het aan zijn doel voorbij gaat.
1. CoolCat

Wie. Actiegroep Brandsetters (redactie RamBam)
Wat. Oproep om oude kledingstukken bij CoolCat in te ruilen voor Bangladesh. Ook minister Ploumen wordt persoonlijk verzocht om naar de winkel te komen en een jurkje bij te dragen.

Aanpak. De zogenaamde woordvoerder van CoolCat belde het NRC Handelsblad met een primeur en deelde een persbericht inclusief quote’s van Robert Kahn. De journaliste deed daarnaast nog een zoekopdracht naar het betrokken pr-bureau en dat leverde een bestaande website op.

Oordeel: geslaagd! De actiegroep liet na het verschijnen van de krant, per e-mail weten dat het persbericht over Coolcat een ludieke actie was geweest. Kahn staat bekend om zijn opvallende en scherpe uitspraken, bovendien lag hij op dat moment in de clinch met minister Ploumen. Het nieuws paste dus in de context en de communicatie klopte bij het imago van CoolCat. De stunt was geslaagd en het doel was bereikt: een discussie kwam op gang en het akkoord ondertekend.

2. Next Havelaar 

Wie. Moyee Coffee
Wat. Max Havelaar kondigt aan na 25 jaar het roer om te willen gooien, omdat fairtrade te weinig heeft opgeleverd. Daartoe is Next Havelaar opgericht die een samenwerking aangaat met Moyee Coffee.

Aanpak. Van de oprichter van Moyee Coffee verscheen een opiniestuk in de Volkskrant over fair trade coffee. Tegelijk werd er een fake persbericht uitgestuurd in de huisstijl van Max Havelaar. Voor meer informatie werd er verwezen naar een bestaande website www.nexthavelaar.nl.

Oordeel: twijfelgeval! Het persbericht sluit af met een tekst die letterlijk was overgenomen uit het opiniestuk dat in de Volkskrant verscheen. Subtiel, maar wie goed had opgelet kon concluderen dat er meer achter het nieuws schuil ging. Fail: de link tussen Moyee Coffee en de actie werd pas gelegd nadat Max Havelaar met een eigen persbericht kwam om te melden dat het nieuws onjuist was. Wel goed: op de website van Next Havelaar wordt na alle tumult een reactie en uitleg geplaatst (inclusief handreiking naar Max Havelaar).

3. Het Budget Bejaardenhuis

Wie. Delta Lloyd en ondernemer Aad Ouborg
Wat. Ouborg kondigt zijn plannen aan om het gevangeniscomplex De Koepel in Breda te verbouwen in een goedkoop bejaardenhuis. Belangstellenden voor het Budget Bejaardenhuis kunnen zich op de site aanmelden.

Aanpak. Naar aanleiding van een persbericht schrijven verschillende media over het plan van Ouborg. Een speciale website inclusief video deden het nieuws behoorlijk echt lijken, maar wantrouwen was er wel. Een aantal journalisten vroeg door, maar de woordvoerder zwoer dat het niet om een grap ging. In het programma RTL Late Night wordt de stunt toegegeven.

Oordeel: niet geslaagd! Herhaaldelijk en door verschillende media werd expliciet gevraagd of het om een grap ging. De woordvoerder bleef ontkennen. Glashard blijven liegen tegen meerdere journalisten terwijl het ‘te duidelijk’ om een stunt ging is oneerlijk. Bovendien werd het publiek valse hoop gegeven. Veel bejaarden zagen het idee zitten en hadden zich aangemeld op de website. Dubbele fail dus.

En nu jij: Wel of niet doen?

We hebben een paar journalisten gevraagd wat er gebeurd als ze zo voorgelogen worden door bedrijven. Zelfs als ze het bericht checken. Of er zwarte lijsten bestaan weten we niet, maar journalisten voorliegen tot op het bot is niet altijd aan te raden. Het komt er op neer dat bedrijven of woordvoerders die een zorgvuldige relatie hebben opgebouwd met journalisten en de pers gebruiken om nepnieuws in de wereld te helpen, het gevaar lopen dat hun imago als betrouwbare bron een grote deuk oploopt. Het gevolg: in de toekomst vertrouwt een redactie het nieuws van de organisatie minder.

Aan de slag 

Heiligt het doel wat jou betreft toch de (nep)middelen die je inzet, dan nog wat tips:

1) Pak het nepnieuws zo aan dat journalisten niet anders kunnen dan er met open ogen intrappen.
2) Of zet een actie op die eigenlijk te mooi is om waar te zijn en journalisten stiekem ook doorhebben dat ze met pr-stunt te maken hebben. Dit is met name succesvol als de actie bij het medium past waar je het nieuws plugt. Klassiek voorbeeld is de SuitSupply-actie waar met name Radio 538 veel aandacht aan besteedde.
3) Wanneer journalisten het nieuws wantrouwen en doorvragen, houd de leugen dan niet vol. Je kunt de grap in dat geval beter toegeven.
4) Zodra het nieuws verschijnt, bel de journalisten die het nieuws hebben gevolgd/geplaatst en informeer ze over de actie.

Met medewerking van Jill Bakker

Follow @DewolvenPR

Dit artikel is geschreven door
Leonne van de Ven.

Lid van het Sprout Expertpanel

Geschatte totale conversies: nieuwe inzichten voor de moderne online wereld

Geschatte totale conversies:

Mensen zijn tegenwoordig constant online en gebruiken gedurende de dag verschillende apparaten om te winkelen, te communiceren en te ontspannen. Uit een onderzoek naar gebruikers van meerdere apparaten uit september 2013 bleek dat 90 procent van hen opeenvolgend schakelt tussen diverse apparaten voor gewone activiteiten zoals het boeken van een hotel of het zoeken naar elektronica. Nu in 2018 is dat percentage overduidelijk gestegen.

Nieuwe inzichten voor de moderne online wereld

Aangezien consumenten steeds vaker ook onderweg online zijn en schakelen tussen apparaten, horen we van marketeers dat ze een completer en nauwkeuriger beeld willen van hoe hun online advertenties conversies genereren. Conversies kunnen verschillende vormen aannemen: bezoeken aan winkels, telefoongesprekken, app-downloads, verkopen op een website of aankopen die worden gedaan na onderzoek op verschillende apparaten. Met een beter inzicht in deze complexe aankooppaden kunt u uw online advertenties optimaliseren en uw budget effectiever toewijzen.

Nieuw: geschatte totale conversies

Vandaag introduceren we Geschatte Totale Conversies voor zoekadvertenties op Google. Deze AdWords optimalisatie is een interessante eerste stap waarmee online marketing bedrijven meer inzicht kunnen krijgen in hoe AdWords conversies genereert voor uw bedrijf: u ziet zowel de conversies die u op dit moment kunt zien, zoals online verkopen, als een schatting van de conversies die verspreid over meerdere apparaten plaatsvinden. We zullen na verloop van tijd andere conversietypen toevoegen zoals telefoongesprekken en winkelbezoeken, evenals conversies via advertenties uit ons Zoek- en Display Netwerk.

Geschatte Totale Conversies bieden u een algemeen beeld van alle conversies die worden gegenereerd door uw Google-advertenties. U kunt deze informatie gebruiken wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen zoals hoeveel u zou moeten bieden en hoe u uw budget het beste kunt toewijzen aan uw verschillende marketingkanalen. De afgelopen jaren hebben veel succesvolle adverteerders hun eigen analyses gebruikt om dit soort inzichten te verzamelen. Nu willen we alle adverteerders met Google-innovaties inzicht en informatie bieden op ditzelfde niveau.

Geschatte conversies via verschillende apparaten

Geschatte conversies via verschillende apparaten is het eerste nieuwe conversietype dat we lanceren als onderdeel van de geschatte totale conversies. Conversies via verschillende apparaten beginnen als een klik op een zoekadvertentie op Google op het ene apparaat en eindigen als een conversie op een ander apparaat (of in een andere webbrowser op hetzelfde apparaat).

Stel dat een gebruiker op haar mobiele telefoon naar ‘spijkerbroeken’ zoekt terwijl ze ‘s morgens op de trein wacht. Ze klikt op een mobiele advertentie voor het merk ABC Jeans. Zodra ze op kantoor is, gaat ze rechtstreeks naar de website van ABC Jeans om een aankoop te doen. Dit is een voorbeeld van een conversie via verschillende apparaten. Om de conversies via verschillende apparaten te berekenen gebruiken we een gedeelte van de gegevens van gebruikers die in meerdere apparaten zijn ingelogd. Bekijk meer informatie over hoe dit werkt.

Geschatte conversies via verschillende apparaten komen de komende weken geleidelijk beschikbaar voor alle AdWords-adverteerders. Als u deze nieuwe statistieken wilt bekijken, moet u Conversies bijhouden van AdWords hebben ingeschakeld en voldoende conversies ontvangen zodat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

De afgelopen maanden hebben we de gegevens van duizenden AdWords-adverteerders geanalyseerd om een beter beeld van de conversiepatronen via verschillende apparaten te krijgen.

Analyse van duizenden AdWords-adverteerders

Wanneer adverteerders in de reisbranche geschatte conversies via verschillende apparaten van AdWords gebruiken, kunnen ze gemiddeld 8 procent meer conversies meten dan daarvoor. Daarnaast kunnen ze nu 33 procent meer conversies meten die zijn gestart op een mobiele telefoon en later afgerond op een ander apparaat. Hiermee kunnen zij de waarde van al die verkopen (van klanten die op hun mobiele telefoons naar vluchten en hotels hebben gezocht en op een ander apparaat hebben geboekt) toeschrijven aan de juiste advertentie.

Ook andere branches zoals de entertainmentindustrie en detailhandel genereren positieve resultaten. Bedrijven in deze branches kunnen nu respectievelijk 12 en 7 procent meer conversies meten dan ze konden vóór het gebruik van geschatte totale conversies.

Sean Singleton, marketingmanager bij American Apparel, vertelt: “We wisten altijd al dat onze investering in online advertenties ook conversies op andere apparaten beïnvloedde, maar we wisten niet hoe we dit in cijfers konden schatten. Toen we eenmaal zagen dat 5,3 procent meer conversies konden worden toegeschreven aan conversies via verschillende apparaten in AdWords, wisten we dat we de waarde van elke advertentieklik nu beter konden berekenen. We ontdekten ook dat we 16 procent meer conversies genereerden dan we dachten, dus we investeren nu meer in dit kanaal om meer verkopen te genereren.”

U kunt hieronder meer resultaten uit andere branches bekijken.

Betere mogelijkheden voor marketeers om de volledige waarde van hun online advertenties te meten

Wij streven ernaar u te helpen om meer inzicht te krijgen in de nieuwe conversietypen die thuishoren in een moderne wereld waarin mensen constant online zijn. Met deze inzichten kunt u betere advertentiebeslissingen nemen. Veel marketeers werken hier al aan met hun eigen verfijnde technologieën en analyse-systemen, maar vanaf vandaag willen we deze inzichten dankzij nieuwe innovaties van Google aan alle AdWords-klanten gaan bieden.

We zijn benieuwd naar uw feedback over geschatte conversies via verschillende apparaten en zijn druk bezig nieuwe functies toe te voegen. In de komende weken zullen we de nieuwe functies en praktische tips en trucs bespreken in het Inside AdWords-blog en op de nieuwe Think Insights-pagina voor conversies. We hopen u daar terug te zien.

Geschreven door Sridhar Ramaswamy, Senior Vice President Ads and Commerce
Gepost door Charis, Inside AdWords Team

Praktische tips voor biedingen

Praktische tips voor biedingen

(deel 2 van 6): Resultaten verbeteren met bodaanpassingen voor locaties

dinsdag 11 juni 2013 | 17:35

Labels:
Bodaanpassingen,
Geoptimaliseerde Campagnes

Dit bericht gaat over Resultaten verbeteren met bodaanpassingen voor locaties, en is het tweede in een reeks met praktische tips voor biedingen. De reeks begon met het prioriteren en herhalen van uwbodaanpassingen.

Uw advertentieprestaties variëren bijna altijd per locatie, ongeacht het soort bedrijf dat u heeft. Als u uw biedingen voor verschillende locaties optimaliseert, kunt u uw verkoopcijfers en ROI verbeteren. Heeft u na het lezen van onderstaande informatie nog steeds geen idee over hoe u de prestaties van uw AdWords campagnes kunt verbeteren? Kies dan voor AdWords uitbesteden.

Biedingen optimaliseren voor betere prestaties per locatie

Met geoptimaliseerde campagnes is het nu veel eenvoudiger om biedingen op locaties met betere prestaties te verhogen en biedingen op locaties met mindere prestaties te verlagen. Voordat geoptimaliseerde campagnes werden gebruikt, moest u een identieke campagne hebben ingesteld voor elke locatie waarvoor u unieke biedingen wilde gebruiken. Aangezien dit nogal lastig was, was de meest voorkomende aanpak voor locatie-optimalisatie het verwijderen van locaties die te slecht presteerden met behulp van targetinguitsluitingen. Op de lange termijn kan deze aanpak echter uw groei beperken en uw concurrentievermogen ten opzichte van andere bedrijven verkleinen. We raden u dus aan bodaanpassingen te gebruiken in plaats van locatie-uitsluitingen.

Bodaanpassingen voor locaties berekenen

Begin met het downloaden van een rapport met locatieprestaties. U doet dit als volgt in de AdWords-interface:

1. Stel de periode in op de afgelopen 30 dagen (of langer als uw campagne wat kleiner is).
2. Klik op de knop ‘Locatiegegevens’ en selecteer ‘Waardoor uw advertentie werd geactiveerd’.
3. Klik op de knop ‘Weergeven’ en selecteer ‘Regio’.
4. Klik op ‘Downloaden’

Als u bestellingen of leads van een bepaald CPA- of ROI-niveau wilt maximaliseren, is een algemene praktische tip voor het instellen van bodaanpassingen het gelijktrekken van uw doelwaarden voor alle locaties. Dit ziet er als wiskundige formule zo uit:

Bodaanpassing voor locatie = 100% * ( ( campagnedoel ÷ werkelijke prestaties ) – 1 )

Hier ziet u een voorbeeld van een campagne met een doel voor kosten per actie.

Voorbeeld
voor het berekenen van uw bodaanpassing voor locatie

U kunt uw bodaanpassingen implementeren in de AdWords-interface (instructies) of met behulp van AdWords Editor (instructies).

Bedrijven met lokale winkels of servicegebieden
Klanten die in de buurt wonen, kopen vaak sneller bij u en het kost minder geld om deze klanten van dienst te zijn. Als uw bedrijf over lokale winkels of servicegebieden beschikt, zou u dus kunnen overwegen uw biedingen te optimaliseren op basis van de nabijheid van klanten. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig een locatietarget instellen voor klanten die zich binnen 2 kilometer van uw bedrijfslocaties bevinden, en een tweede target voor klanten binnen 20 kilometer van uw bedrijfslocaties (instructies). Gebruik vervolgens de hierboven beschreven aanpak om uw optimale bodaanpassing voor uw twee locatie-extensietargets te berekenen.

Tips en geheugensteuntjes
1. Hanteer een brede locatietarget die voor uw gehele potentiële markt geldt. Als u te smal target, kan dit uw bereik, klikken en conversies beperken.

2. U kunt overlappende locatietargets instellen met bodaanpassingen. We passen alleen de meest specifieke bodaanpassing voor een locatie toe. Stel dat u een bodaanpassing van 10% heeft voor Canada en een bodaanpassing van +20% voor Montreal. Wanneer iemand in Rotterdam zoekt, wordt uw bod verhoogd met 20 procent. Daarnaast ziet u specifieke prestatiestatistieken voor Rotterdam en voor heel Nederland met uitzondering van Rotterdam op het subtabblad ‘Locaties’ op het hoofdtabblad ‘Instellingen’ van de campagne.

3. Wees voorzichtig wanneer u niet veel gegevens heeft. Anders kunnen uw berekende bodaanpassingen uiteindelijk te hoog of te laag zijn, en kunt u eindigen met slechtere in plaats van betere resultaten. Als u niet over de vereiste statistische kennis beschikt, raden we u als algemene vuistregel aan biedingen op locaties met minder dan 1000 klikken of 30 conversies niet aan te passen. Het kan nuttig zijn uw periode voor uw rapporten te verlengen naar de afgelopen 90 dagen of langer.

4. Controleer prestaties regelmatig en pas uw bodaanpassingen in stappen aan. Controleer zo nu en dan uw prestaties voor elke locatietarget op het subtabblad ‘Locaties’. Verhoog uw bodaanpassing stapsgewijs waar uw prestaties hoger zijn dan uw doel en verlaag uw bodaanpassing waar uw prestaties lager zijn dan uw doel. Zo kunt u uw biedingen na verloop van tijd steeds verder optimaliseren en aanpassen op basis van veranderend klantgedrag.
Geschreven door John Sullivan, Global Search Solutions

Gepost door Charis, Inside AdWords Team

Google tools gratis inzicht

 

Google tools bepaal je online marketing strategie

 1. Deze 5 Google tools kunnen jou enorm helpen. Het is wel belangrijk dat je weet welke tool je voor welk onderdeel moet gebruiken en daarom Bespreken we hier de belangrijkste Google tools. Deze software word gratis aangeboden door Google.nl.  De besproken tools in dit artikel zijn welbekend in marketing land. Vrijwel alle specialisten maken gebruik van deze geavanceerde tools. Ook wanneer je net begint met online marketing is het goed dat je basiskennis hebt. Niet genoeg tijd om zelf meer kennis op te doen? Neem dan contact op voor vrijblijvend Sea advies.

De volgende Google tools worden besproken op deze pagina:

 1. De zoekwoordplanner


   

 2. Google pagespeed insights


   

 3. Google mobile frendly


   

 4. Google trends


   

 5. Google search console


1. De zoekwoordplanner in het verleden ook wel keywordplanner genoemd

Iedereen weet dat het allemaal draait om zoektermen. De zoekwoorden kan je invoeren in je dashboard bij AdWords. Dit zijn natuurlijk woorden waar je graag op gevonden wilt worden met jou website. Maar hoe weet je nou welke zoektermen belangrijk zijn voor jou en hoe achterhaal je of er wel of geen zoekvolume op het betreffende keywoord zit. Hoe vaak word er gezocht op een term, wat is de cpc welke je betaald per zoekwoord, en andere belangrijke informatie wat je zou willen weten.

De zoekwoordplanner maakt informatie inzichtelijk. Hier volgt een filmpje over deze handige tool:

Meer weten over de zoekwoordplanner? Dan kan je dit hier bekijken. Wil u persoonlijk advies krijgen over de Keywoordplanner of andere Google tools? Neem dan vrijblijvend contact op over de mogelijkheden.


2. Google Pagespeed Insights meet laadsnelheid

De laadsnelheid is een belangrijk onderdeel wanneer je afhankelijk bent van conversies uit je webshop. Wanneer je het belangrijk vind dat je bezoekers een prettige ervaring overhouden aan het surfen op je site dan staat de laadsnelheid voorop. Met Google Pagespeed Insights heb je de mogelijkheid om je snelheid volledig inzichtelijk te krijgen. Wanneer een specifiek onderdeel vertraging veroorzaakt krijg je meteen instructies om dit probleem op te lossen.

Pagespeed Insights maakt informatie inzichtelijk. Hier volgt een filmpje over deze handige tool:

Meer weten? Dan kan je dit hier bekijken.


3. Google mobile is jou website responsive?

Het is inmiddels iedereen bekent dat een mobiel vriendelijke website essentieel is voor de vindbaarheid en effectiviteit van je website. Google mobile frendly geeft je inzage in de mobielvriendelijkheid van jou website. Het laat zien hoe jou website eruit ziet op de verschillende schermen gebruikt worden. deze tool geeft ook meteen tips voor over hoe je jou website mobile responsive maakt.

Hier volgt een filmpje over deze handige tool:


Lees hier over waarom het zo belangrijk is dat uw webdesign mobiel vriendelijk is.


4. Google trends voor je online marketing strategie

Google trends is een supergave tool waarmee je inzichtelijk kunt maken wat de potentie is van je zoekwoorden. Het laat zien of er in de toekomst net zoveel mensen op zullen zoeken als en of dat meer of minder is. Aan de hand van deze gegevens kun je jou online marketing strategie bepalen.

Hier volgt een filmpje over deze handige tool:

Meer weten over Google trends?


5. Google search console voor webmasters

Google search console is inmiddels onmisbaar voor webmasters en internetondernemers. Iedereen die op een professionele wijze bezig is met zijn online marketing maakt gebruik van deze onmisbare tool. De webtool maakt inzichtelijk op welke zoekwoorden jou website is gevonden afgelopen tijd. Je kan ook zien waar jou website naar toe linkt en welke websites naar jou linken inclusief de kwaliteit van deze weblinks.

Hier volgt een filmpje over deze handige tool:

Meer informatie over deze webmastertool vind je hier.


Wil jij liever niet gebruik maken van deze Google tools omdat je hier niet genoeg tijd en kennis voor hebt? Wil je deze informatie kunt gebruiken in combinatie met AdWords maar weet je niet hoe? Kies dan voor Google AdWords uitbesteden Je kunt altijd vrijblijvend informatie opvragen. Ook een offerte aanvraag is bij ons altijd vrijblijvend.

Video SEO: optimaliseer video’s voor Google!

De voordelen van online video

De zoekresultaten van Google bestaan al lang niet meer enkel en alleen uit betaalde ‘tekstresultaten’. Sinds enkele jaren vertoont Google ook nieuws, blog, foto, video, maps en sinds kort ook sociale media resultaten op de pagina met zoekresultaten. Google noemt dit principe ‘universal search‘. In deze post een uitleg over het optimaliseren van je video’s qua SEO om deze in de zoekresultaten te laten verschijnen.Wilt u liever uw Seo werkzaamheden uitbesteden? Geen probleem. Kies voor Seo uitbesteden en u word volledig ontzorgt.Video is hot. YouTube is niet alleen de een na grootste zoekmachine van het web maar er wordt ook iedere minuut meer dan 48 uur aan nieuwe video’s toegevoegd. Gemiddeld bekijkt een doorsnee internetter 15 minuten online video per dag. Niet alleen YouTube heeft voor deze stijging gezorgd, met name de opkomst van ‘programma gemist’ zorgen voor deze stijging in online tijdsbesteding.

De voordelen van online video

Video zorgt voor een hogere betrokkenheid. Het stelt je in staat complexe zaken uit te leggen, maakt het persoonlijker en de impact van audiovisuele content is veel effectiever dan print, radio of outdoor.

Video’s optimaliseren voor Google

Omdat Google enkel ‘tekst’ kan indexeren en geen ‘audio’ of ‘bewegende beelden’ dien je je video te voorzien van relevante data. De volgende eigenschappen zijn van belang:Bestandsnaam Niet: video001.avi Wel: zoekwoord-omschrijving-datum.avi.BestandseigenschappenZorg voor de zogenaamde meta-informatie van het bestand zelf (auteur, datum, cue points etc.)Titel Zorg voor een triggerende titel voorzien van zoekwoorden.Keywords Voeg kommagescheiden zoekwoorden die de video kenmerken.Annotaties Voorzie je video van nuttie aantekeningen bij tijdstippen in de video met evt. aanvullende uitleg.Omschrijving Vermeld een duidelijke doch beknopte omschrijving van de video welke de kijker duidelijk verteld waar de video over gaat. Voeg de zoekwoorden daar waar ze relevant zijn toe, maar sla daarin niet door.Vermeld ook de URL van de pagina van je eigen website met http:// in de omschrijving zodat YouTube deze verwerkt tot een klikbare link! Tot slot: Nederlandse zoekwoorden scoren eenvoudiger dan Engelstalige, simpelweg omwille van de hoeveelheid ‘concurrentie’.Startframe (videominiatuur) Bij YouTube kun je de videominiatuur kiezen bij de video instellingen. Kies een pakkend frame wat ook in de zoekresultaten wordt weergegevenPublicatie op eigen website(s) Vermeld de woorden video bij integratie op je eigen website. Als Google de pagina indexeert herkent deze eerder dat er ook video content aanwezig is.Linkbuilding van je video Delen van video gaat eenvoudig, het publiceren van je video d.m.v. de insluitfunctie op andere websites waar de video van toegevoegde waarde kan zijn verhoogt de relevantie en zodoende de kans op zichtbaarheid. Publiceer de video ook op andere kanalen zoals Vimeo, al dan niet met andere kenmerken.Reacties Zorg ervoor dat kijkers kunnen reageren op je video. Reacties worden ook meegenomen als content in de omgeving van de video.Statistieken Bekijk de resultaten van je video om inzichten op te doen waarmee je je video verder kunt optimaliseren danwel de resultaten van een aantal tests kunt monitoren.Promoted videos & Video SEO Ga aan de slag met promoted video’s. Door te adverteren voor je video wordt deze vaker bekeken wat weer van invloed is op de ranking. Voordeel: je betaalt enkel voor iedere bekeken Video SEO.Bron: Artformatie03/09/2011/3:03 pm    Rob de GrootWilt u meer weten over hoe u Seo effectief kunt inzetten voor uw website? Hier zijn nog meer tips

Waar social media goed voor is

Waar social media goed voor is?

De vraag is eigenlijk: waarom niet? Als u nog niet uw social media plannen hebt opgezet dan heeft u al duizenden potentiële mogelijkheden gemist. Veel van de consumenten en bedrijven zijn gemigreerd van het gebruik van ouderwetse marketing technieken om berichten te ontvangen, en krijgen nu de meerderheid van hun marketing boodschappen online. Dingen zoals tweets en YouTube-video’s worden geïndexeerd door Google en kunnen bijdragen aan uw algehele Search Engine Optimization (SEO) inspanningen.

waar social media goed voor is

Social media geeft je een plek voor lage kosten en onbeperkt marketing. Naast deze enorme voordelen zijn er nog een aantal belangrijke. Andere voordelen zijn:

 • Het verbeteren en ontwikkelen van relaties
  Het uitvoeren van effectieve marketing onderzoek
  Het genereren van verkeer naar uw website
  Het genereren van leads en referrals
  Naamsbekendheid (Branding)
  Uitgebreid communicatie-en PR-kanalen

Wanneer de vraag waarom social media? Nog niet duidelijk is dan kunt het beste contact opnemen met de online internet marketing specialisten.

U kunt het niet veroorloven dit te missen!

Denkt u dat sociale media niet voor uw publiek is? Think Again.

Het gebruik van Social Media is enorm. De snelst groeiende bevolking op Facebook zijn vrouwen 55-65 jaar oud!

Social media is volledig en voor onbepaalde tijd. Het veranderde de manier waarop we communiceren. Socialnomics geloven dat als je nu niet gebruik maakt van social media, uw bedrijf niet meer zal bestaan ​​na 5 jaar.
Begrijpt u nu waarom social media essentieel is voor uw bedrijf?

Social media pakketten
Naast dat wij keuze bieden uit een aantal professionele pakketten bieden wij ook de mogelijkheid om een pakket op maat samen te stellen die zich volledig richt op de te behalen doelstellingen.

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op via het contactformulier of tel 06 46 877 201. U kunt ook vrijblijvend contact opnemen middels de live chat functie rechtsonder in beeld.

Social Media bedrijven in Nederland

Social media bedrijven zijn erg belangrijk in Nederland

Onmogelijk te negeren als u een eigen onderneming heeft.

Heeft u niet zoveel met social media maar wilt u toch goed vindbaar zijn op het internet voor nieuwe en bestaande klanten? Kies dan voor Seo of Sea. Meer info vind u op de pagina AdWords uitbesteden en op de pagina Seo uitbesteden.

 

Wij verzorgen uw sociale media strategie door te kijken en te luisteren naar uw klanten. Door de klant inzichten kunnen wij unieke content creëren die voor uw klanten toegevoegde waarde heeft.

Hierdoor zullen uw potentiële zich aan u willen binden en hun ervaringen willen delen met vrienden en kennissen. Dit heeft als gevolg dat uw websitebezoekers en online verkopen flink zullen stijgen!

Wat kunt u verwachten?

MediaDeBoer creëert en genereert meer backlinks voor uw bedrijf  en verhoogt zo de zoekmachine rankings.
Uw online sociale media voetafdruk van uw bedrijf word consequent gehandhaafd voor mensen om u te vinden.
U trekt meer verkeer naar uw site met informatieve content.
Uw bedrijf wordt een belangrijke industrie bron en een deskundige op zijn gebied.
Wij bieden u maandelijkse rapportages zodat u uw bedrijfs rendement en de voortgang kunt meten.

Hoe verdelen we de inhoud?

Social Media bedrijven kunnen in contact komen met MediaDeBoer want deze produceert originele video’s, blogs, artikelen, PR en social media op maat gemaakt voor uw zakelijke behoeften.

Uw geoptimaliseerde content zoals blogs wordt bijgewerkt en beheerd.
Artikelen worden geplaatst in menigten van websites.
Video’s worden geupload naar high traffic sites. MediaDeBoer creëert een social media strategie die is gepland en word gemanaged om u optimale publieke interactie te bieden.

Wij van MediaDeBoer besteden tijd en aandacht om zo een effectieve SEO campagne te creëren.

De prestaties en voortgang van onze media-producten zijn beschikbaar in onze maandelijkse rapporten die u op de hoogte van uw immer uitdijende ‘voetafdruk’ op het web en uw ROI.

Meer info over Social media bedrijven? Neem vrijblijvend contact op via contactformulier zodat wij een gespecialiseerde plan voor uw bedrijf kunnen maken.