5 manieren om snel kosten te reduceren – MediaDeBoer.nl

Ik ben het helemaal met André eens. Uit talloze onderzoeken blijkt het nut en rendement van de genoemde activiteiten veelal nihil en soms zelfs negatief. Het is niet voor niets dat het meeste personeel aangeeft er niet op te zitten wachten. Je dwingt je mensen tot iets waar ze geen zin in hebben en het nut niet van inzien. Als dát niet contraproductief is?

Ik ben alweer een hele tijd zzpér, maar uit mijn 10 jaar ervaring als werknemer van diverse bedrijven kan ik me herinneren dat vooral gedwongen sociale activiteiten (borrels, feestjes, uitjes) veel mensen gestolen konden worden. De meeste mensen willen helemaal niet anders dan collegiaal met collega’s omgaan en voelen zich opgelaten of zelfs doodongelukkig als ze dat moeten veinzen.

Manieren om snel kosten te reduceren

Daarnaast bleek telkens weer dat dergelijke activiteiten voor een kleine groep werknemers een uitgelezen gelegenheid waren om een wit voetje te halen en zich in de kijker te spelen bij leidinggevenden. Door het tijdelijk grotendeels wegvallen van de formele verhoudingen konden ze lekker amicaal doen en zich profileren. Dit wierp steevast vruchten af want deze personen werden vervolgens voorgetrokken, kregen betere posities, meer zeggenschap etc. Mijn ervaring is dat je er twee soorten werknemers door krijgt: een “inner circle” rond leidinggevenden en de “gewone” werknemers.

Over het nut van bonussen is al zoveel geschreven dat het inmiddels overduidelijk is dat dit systeem niet werkt als het gaat om betrokkenheid en kwaliteitsverhoging. Het nodigt vooral uit tot puur persoonlijke hebzucht en daardoor grenzen opzoeken en overschrijden.

Alle genoemde activiteiten hebben geen of nauwelijks relatie met de sfeer en cultuur in een bedrijf. Die wordt bepaald door structurele factoren en omstandigheden, niet door incidentele.